Детска дентална медицина

Целта ни е създаване на позитивно отношение и желание за дентално лечение на най-малките пациенти.  За нас това е от първостепенно значение, защото така спомагаме за изграждането на личности, осъзнаващи важността на денталното си здраве за цял живот. 
Отдаваме специално внимание на профилактика на заболяванията в устата, ранно откриване на кариеса и лечение с минимална намеса посредством биологични методи. 
Профилактика на оралните заболявания
 1. Оценка на кариес-риска за всеки пациент и при необходимост изготвянето на индивидуална профилактична програма с цел намаляване риска от развитие на кариес.
 2. Мотивация и обучение за поддържане на устна хигиена – визуализация на зъбната плака; контрол и ремотивация; 
 3. Флуорна профилактика - вътрешна и външна, в кабинета и вкъщи  - така се създава устойчива на кариеси зъбна повърхност
 4. Профилактично покритие на млечни и постоянни зъби – силанизация. Детските зъби често пробиват с т.нар. „дълбока фисура“ - особена форма на дъвкателната им повърхност, която е силно нагъната и често задържа храна. Силантите могат да  запечатат задържащите храна места и така да предпазят от кариес. Материалите, които използваме са прилепват устойчиво във влажна среда и имат биологична поносимост, и отделят калций и флуор, което им дава предимство пред традиционните силанти.
 5. Хранителна профилактика на оралните заболявания
Децата трябва да могат да разпознават „лошите“ от „добрите“ храни, тъй като тези навици остават за цял живот. Ето защо ние наблягаме и на правилното, балансирано хранене с цел намаляването на възникващите кариеси.
 Лечение на зъбен кариес и неговите усложнения 
Наш стремеж е диагностика на началния кариес, и неговото неоперативно третиране. Разполагаме с висококачествено оборудване като дентален операционен микроскоп (ДОМ), което ни помага да уловим и най-малките, недоловими с невъоръжено око, промени на твърдите зъбни тъкани. Когато е невъзможно неоперативно лечение, стремин се към максимално запазване на твърди зъбни структури и възстановяване с биоактивни материали.

Д-р Гришин - дентална практика :

Телефон за връзка

0899 914 255

Работно време:

Понеделник - Петък: 09:30 - 18:00 ч.
Събота и неделя: Почивни дни